Система Анти Фрод УБКІ

Автоматизована система запобігання операційних ризиків, на підставі агрегованих даних з кредитних заявок всіх учасників сервісу.

Виявлення високоризикових кредитних заявок з метою захисту бізнесу від шахрайства

Сервіс заснований на порівнянні відповідних даних із запиту з історичними заявочними даними в базі бюро. За допомогою фрод-правил виявляються логічні невідповідності й скомпрометовані раніше дані. Ви можете використовувати правила, які вже реалізовані в УБКІ або створити свої власні через конструктор правил.

Антифрод перевірка дозволяє виявляти в заявках на кредит ознаки, що вказують на високий ризик, і таким чином забезпечити захист від шахрайства.

Як працює
 1. При зверненні позичальника за кредитом Партнер формує заявку з анкетними даними позичальника та відправляє запит до сервісу;
 2. дані записуються в базу та порівнюються з історичними заявками за цією ж особою від усіх Партнерів бюро;
 3. партнер отримує звіт з результатами антифрод перевірки;
 4. партнер проводить додаткові перевірки за власними внутрішніми процедурами та приймає рішення за заявкою;
 5. партнер передає інформацію про рішення за заявкою та інформацію про факт виявлення шахрайства, якщо воно сталося;
 6. дані про результат за заявкою записуються в базу бюро для врахування у наступних перевірках.

Сервіс виділяє потенційно ризикові заявки на підставі наступних дій:

 • валідація даних заявки шляхом внутрішнього порівняння одних даних, зазначених в поточній заявці, з іншими;
 • порівняння даних нових заявок з усім масивом заявок, що зберігаються в базі даних, раніше переданих та оновлюваних Партнерами УБКІ;
 • пошук логічних невідповідностей і збігів з іншими заявками;
 • виявлення заявників з підтвердженими ризиковими подіями.
Що містить
Перелік фрод-правил, які спрацювали.
Опис кожного правила і рекомендації по додатковій перевірці.
Дані з вхідної заявки.
Дані з історичної заявки, по якій спрацювало фрод-правило.
Фрод-скоринг.
Що таке фрод-скоринг?

Рейтингова модель антифрод системи УБКІ — це сума балів за всіма правилами, що спрацювали в досліджуваній заявці. Результат розрахунку за заявкою можна розділити на дві зони: чорна зона (скоринговий бал >= 432) і сіра зона (скоринговий бал менше ніж 432). Чорна зона служить передумовою для автоматичного прийняття відповідного рішення Партнером. Сіра зона слугує причиною для проведення додаткових перевірок на стороні Партнера.

Зверніть увагу!

Для повноцінної роботи з сервісом необхідно здійснювати 2 запити:

 • перший для передачі заявки та отримання відповіді від УБКІ;
 • другий для поновлення метаданих інформацією про рішення за заявкою.

Це важливо для забезпечення ефективної роботи системи міжбанківського антифрод моніторингу за заявочними даними.

Hit Rate сервісу > 80%

Робота зі звітом
На підставі звіту і своїх процедур верифікації ви приймаєте рішення по заявці. Статус заявки передається в сервіс другим запитом і буде враховуватися в наступних перевірках.
XML
Система працює через веб-сервіс (XML формат) як в режимі реального часу, так і пакетних даних.
Загальна структура взаємодії:
Http Method
POST
Request URL
Test URL
Request
Response

Бажаєте стати партнером Українського бюро кредитних історій?

Подайте заявку на співпрацю